fbpx

Realizacja programu wyborczego

Monitorowanie realizacji programu wyborczego Burmistrza Łowicza

Obietnice

Realizacja

Utworzenie CUS – Centrum Usług Społecznych w budynku Kaliskiej 5 dla stowarzyszeń, z opieka prawną, salami konferencyjnymi, z dofinansowaniem zewnętrznym (Centrum Kaliska 5)
Ułatwienie aplikowania i rozliczania dotacji miejskich – opieka merytoryczna, referat ds. Organizacji Społecznych
Nowe pakiety korzyści dla seniorów (rozszerzenie oferty Łowickiej Karty Seniora)
Utworzenie Społecznej Rady Seniorów
Wzrost środków na organizacje pozarządowe i oddolne inicjatywy obywatelskie
Konkurs „Sportowe Minigranty” (do 3000 zł na oddolne projekty sportowe)
Kontynuacja realizacji Budżetu Obywatelskiego z nowym regulaminem i systemem informatycznym, usprawnienie jego funkcjonowania i realizacji zwycięskich zadań
Przyjazne Urzędy – wysoka jakość obsługi, minimalizacja formalności
„ŁOK-Dziedziniec” – zagospodarowanie dziedzińca Łowickiego Ośrodka Kultury (nowa nawierzchnia, trawniki i miejsca dla rodzin z dziećmi, dekoracyjne oświetlenie dziedzińca, miejsca do siedzenia (stylizowana infrastruktura), nowe murale
Plebiscyt na „Łosobowość Roku” – nagradzanie osób wyróżniających się swoją aktywnością, charyzmą, zaangażowaniem dla Łowicza i ziemi łowickiej
„Łowicka skrzynia pomysłów” – przyjmowanie listów/propozycji Łowiczan dotyczących miasta
Osiedlowe Centra Rekreacji – miejsca z altaną, stolikami, grillem w każdej dzielnicy
Zwiększenie budżetów Rad Osiedlowych
Konsultacje artystów występujących na imprezach miejskich
Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych
Wysoki poziom edukacji dostosowany do zmieniających się warunków na rynku pracy
Cykl imprez w sezonie letnim: koncert hiphopowy w każdym miesiącu, imprezy na plaży miejskiej „Beach Party”, „Łooparty”, festiwali DJ, Kino Letnie na plaży, Kino Samochodowe na parkingu za ratuszem
Nowe murale w przestrzeni miejskiej (kamienica Tkaczew 13, przepompownia przy ul. Piłsudskiego), współpraca z wybitnymi artystami street-art
„Sportowo-odlotowe Wakacje” – wakacyjny cykl aktywnych imprez dla różnych grup wiekowych na obiektach OSiR (turnieje różnych dyscyplin, treningi z gwiazdami sportu, wykorzystanie plaży, orlików, przestrzeni obu rynków,
Profilaktyka przeciwalkoholowa i przeciwnarkotykowa (walka z dopalaczami)
Utworzenie „Centrum Harcerzy Łowickich” w budynku dawnego Gimnazjum nr 1
Konsultacje medyczne i żywieniowe w szkołach
Owoce od łowickich sadowników w szkołach
Utworzenie nowych sekcji sportowych – boks, siatkówka, kulturystyka i fitness oraz kontynuacja wsparcia finansowo – organizacyjnego istniejących klubów sportowych.
Utworzenie nowych sekcji kulturalnych – taniec towarzyski, teatr, joga (konsultacje ze społeczeństwem – czego oczekują)
Katalog pracy dla młodych – we współpracy z łowickimi przedsiębiorcami
Wakacyjna Giełda Pracy – oferty pracy na wakacje
Zwiększenie atrakcyjności parków i przestrzeni miejskich – siłownie kalisteniczne, instalacja nowych atrakcji miejskich tj. hamaki miejskie, altany w Parku Błonie i nad Bzurą
Modernizacja i rozbudowa skateparku
„Bon żłobkowy” – comiesięczne wsparcie finansowe dla rodziców, którzy chcieliby posłać dzieci do żłobka prywatnego
Przewijaki w instytucjach miejskich
Modernizacja miejskich placów zabaw – w tym gruntowny remont placów w Parku Błonie
Termomodernizacja i remont przedszkoli z dofinansowaniem
Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach
Realizacja programu Mieszkanie +
Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych, budowa nowych bloków
Bezpłatna opieka prawna dla rodzin
Program aktywizacji zawodowej młodych matek
Cykl zajęć edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i rodziców
Zwiększenie oferty kulturalnej dla dzieci i rodziców
Kontynuacja programu łowickiego „becikowego” (1000 zł na narodzone dziecko)
Edukacja ekologiczna najmłodszych w szkołach połączona z zajęciami praktycznymi (w tym również wycieczki do Parków Narodowych, Krajobrazowych, Rezerwatów, a także edukacyjne wycieczki do Oczyszczalni, Ujęć wody, schroniska itp.)
Rozwój programu „Misja-Emisja” – wymiana starych pieców domowych z dofinansowaniem zewnętrznym
Nowoczesna i dostosowana do potrzeb komunikacja miejska (rozkład jazdy MZK zgodny ze strategicznymi dla Łowiczan pociągami rozkładu PKP)
„Moje drzewo” – program, w którym mieszkańcy będą mogli posadzić swoje imienne drzewo wpisane do ewidencji roślinności na lata dla potomnych
„Rowerowe łódzkie” – system rowerów miejskich ZREALIZOWANA, system wypożyczania rowerów miejskich (12 stacji, 96 rowerów) działa od grudnia 2018 r. (http://lowiczanin.info/od-dzisiaj-mozna-wypozyczac-miejskie-rowery/)
Współpraca z ZK w Łowiczu w zakresie oczyszczania lasów i okolic zbiorników wodnych
Rozwój sieci gazowniczej, wsparcie finansowe przyłączy gazowych
Solarne punkty ładowania telefonów
Instalacja budek lęgowych w Parku Błonie dla ptaków Jerzyków Zwyczajnych – naturalny sposób na walkę z komarami w sezonie letnim
Aplikowanie o środki na wykorzystanie wód geotermalnych w Łowiczu
Nowoczesne targowisko miejskie z zadaszonymi wiatami, systemami odprowadzania wody, ogrodzeniem, wjazdami, chodnikami i oświetleniem
Nowoczesna sala widowiskowa w systemie pasywnym (zastosowanie szeregu systemów czerpania z odnawialnych źródeł energii) z dofinansowaniem zewnętrznym (Centrum Kaliska 5)
Nowoczesny kompleks basenowy z dofinansowaniem zewnętrznym (Centrum Kaliska 5)
Modernizacja budynku Pelikana Łowicz, zagospodarowanie terenu przyległego
Nowoczesne zaplecze szatniowe przy OSiR nr 1 (nowy „pawilon”)
Wymiana oświetlenia miejskiego na nowoczesne, żywotne i energooszczędne ledowe
E-Sekretariat w Urzędzie Miejskim (elektroniczne śledzenie postępu zgłaszanych spraw, skrzynka podawcza, wyższa sprawność i efektywność pracy urzędników)
Inteligentne światła na skrzyżowaniu ul. Łęczyckiej z DK14
Aplikacja turystyczna (Android i iOS) o Łowiczu i Ziemi Łowickiej ZREALIZOWANA CZĘŚCIOWO: dostępny jest mobilny audioprzewodnik po Łowiczu z 19 obiektami w mieście. Więcej: https://lowicz24.eu/artykul/audioprzewodnik-po-lowiczu/560873
Multimedialne przedszkola i szkoły – nowoczesne wyposażenie multimedialne, jak projektory, pracownie komputerowe, tablice interaktywne, szybka sieć WI-FI
Nowoczesna Biblioteka Miejska w budynku dawnego Gimnazjum nr 1 z dofinansowaniem zewnętrznym
Wdrażanie nowej, wysokiej jakości we wszystkich działaniach prowadzonych przez Miasto Łowicz, czerpanie wzorców z wielkich miast
Program grantów finansowych dla twórców ludowych
Wspieranie wydawnictw historycznych dotyczących Łowicza i ziemi łowickiej
Ścisła współpraca z PTTK o. w Łowiczu, a także z Muzeum w Łowiczu, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Pałacem w Walewicach
Opracowanie spójnej strategii turystycznej na linii Łowicz-Powiat Łowicki
Stałe skomunikowanie transportowo-turystyczne Łowicza, Arkadii, Nieborowa, Walewic, Sromowa i Maurzyc
Utworzenie miejskiego systemu tablic informacji o zabytkach
Zaproponowanie utworzenia Galerii Łowickiego Wehikułu Czasu w przestrzeni miejskiej
Utworzenie metalowych makiet Starego i Nowego Rynku z ryciny Brauna wraz z informacjami dla osób niewidomych
Utworzenie ławki historycznej z rzeźbą Józefa Chełmońskiego
Promowanie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w mediach ogólnopolskich i bezpośrednio docierając do potencjalnych inwestorów
Promocja atrakcji turystycznych w telewizyjnych programach krajoznawczych
Promocja miasta i powiatu w ogólnopolskich wydawnictwach turystycznych
Udział znanych Łowiczan w kampaniach promocyjnych
Zapewnienie aktywnego, dobrze wyposażonego Punktu Informacji Turystycznej prowadzonego przez przewodników PTTK w Łowiczu
Współpraca z renomowanymi agencjami PR
Zapraszanie popularnych youtuberów i kanałów Youtube do działań promocyjnych, jak np. „Historia bez Cenzury”
Angażowanie patronatów mediów ogólnopolskich nad imprezami miejskimi
„Pyza w mieście” – seria małych figurek metalowych przedstawiających łowicką Pyzę w różnych lokalizacjach w mieście (na wzór wrocławskich krasnali)
Nowe „witacze” na wjazdach do miasta
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych
Przejścia dla pieszych przed szkołami na tzw. „garbach”
Zatoczki parkingowe przy szkołach do sprawnego i bezpiecznego dowożenia dzieci
Aktywne przejścia dla pieszych przy szkołach (sygnalizacja STOP)
Przejścia dla pieszych przy szkołach na progach najazdowych
Dodatkowe piesze patrole Policji w parkach
Zwiększenie liczby kamer monitoringu miejskiego
Rozwój monitoringów w szkołach
System AED (defibrylatory) w każdej szkole i instytucji miejskiej
Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną i Ochotniczym Ratownictwem Wodnym – szkolenia dla strażaków i ratowników, nowoczesne wyposażenie
Stworzenie bezpiecznego kąpieliska miejskiego
Utworzenie przejścia z sygnalizacją świetlną na ul. Bolimowskiej
Zwiększenie udziału rond w systemie drogowym – w tym budowa ronda na skrzyżowaniu Starorzecza z ul. Mostową
Rozszerzenie oferty inwestycyjnej w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Utrzymanie i rozszerzenie ulg dla przedsiębiorców ( Pomoc Regionalna i Pomoc de minimis
Pomoc prawna, organizacyjna dla przedsiębiorców prowadzona przez funkcjonujący miejski Wydział Obsługi Przedsiębiorców
Dostosowanie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego do potrzeb biznesu
Rewitalizacja Starego Miasta
Rewitalizacja ulicy Zduńskiej
Rewitalizacja ulicy Podrzecznej (od Browarnej do Starego Rynku)
Renowacja dziedzińca ratusza miejskiego
Renowacja przejścia przez „kamienicę napoleońską”
Renowacja zabytkowych kamienic będących w zasobach ZGM – np. kamienicy Tkaczew 13
Program wsparcia remontowego – miejski program dotacji służący remontom elewacji kamienic w centrum miasta
Budowa wiaduktu drogowego i dróg dojazdowych przy wsparciu PKP PLK z dużym dofinansowaniem
Budowa tunelu pod torami na ul. Mostowej przy wsparciu PKP PLK
Modernizacja dróg osiedlowych, budowa nowych chodników (szczególnie w miejscu istniejących ścieżek)
Budowa ulicy Dmowskiego (od Kaliskiej do Klickiego)

ZREALIZOWANA, otwarcie ul. Dmowskiego odbyło się 17. października

Przedłużenie Starorzecza
Budowa urokliwej kładki pieszo-rowerowej przez Bzurę z plaży na Blich z dojazdami
Budowa nawierzchni dróg i chodników na osiedlach
Remont mostu w ul. Mostowej„Plaża Level Up!” – kompleksowe zagospodarowanie plaży miejskiej – parasole, altany, miejsce na ognisko, toalety, nowa warstwa drobnego piasku, nowy pomost, elementy dekoracyjne, ławki, stylizowane stoliki z palet, podjazd dla osób niepełnosprawnych
Całoroczny, spójny z gminami ościennymi i sąsiednimi miastami Kalendarz Kulturalny z nowymi wydarzeniami odpowiadającymi oczekiwaniom mieszkańców
„Beach Party” – wakacyjna, codwutygodniowa impreza taneczna na plaży
„Disco Fest!” – Ogólnopolski Festiwal Disco Polo we współpracy ze Starostwem
Cykl koncertów w Łowickim Ośrodku Kultury Cykliczne Dancingi dla seniorów
„Kabareton Łowicki” – cykl spotkań z kabaretami (ŁOK, OSiR)
„Hip Hop non-stop!” – cykl koncertów hiphopowych dla młodzieży
„Łooparty” – kontynuacja imprez tanecznych dla młodzieży
„Bal w trampkach” – reaktywacja bali charytatywnych
Kontynuacja obecnie realizowanych cyklicznie imprez i ich rozwój (Dni Łowicza, Księżackie Jadło, Choinka Miejska, Ł Festiwal, Boże Ciało, Biesiada Księżacka, Holi Festival, Festiwal Foodtrucków)
Zawody balonowe w ramach ogólnopolskiej ligi
„Siatkarskie Gwiazdy na Gwiazdkę”
„Slum Dunk Contest” – ogólnopolski konkurs wsadów do kosza
Rozwój programu „Małe Granty” (wspieranie oddolnych projektów kulturalnych)