fbpx

Modernizacja oczyszczalnia ścieków – Łowicz zadłuża się do 2032 r.

Zgodnie z informacjami medialnymi i Uchwałami Rady Miasta, Łowicz przystąpi do kosztownej modernizacji oczyszczalni ścieków (więcej: http://lowiczanin.info/oczyszczalnia-sciekow-bedzie-modernizowana)

“Burmistrz Krzysztof Kaliński przedłożył samorządowcom projekty uchwał wprowadzających zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej miasta. Zgodnie z nimi, miasto miałoby zaciągnąć w tym roku pożyczki i kredyty na kwotę aż 49,2 mln zł. Planowany deficyt budżetu na koniec 2019 roku sięgnąłby 42 mln zł. Jak wynika z projektu wieloletniej prognozy finansowej, miasto spłaciłoby wszystkie kredyty w 2032 roku.” 

07.02.2019 r. Rada Miejska w Łowiczu uchwaliła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2019-2027, tegorocznym budżecie miasta i upoważnieniu burmistrza do wystąpienia do NFOŚiGW o zwiększenie dotacji.

(https://lowicz24.eu/artykul/lowicz-tegoroczny-deficyt/608382)

Z Uchwałami Rady Miejskiej można się zapoznać na stronie internetowej:

http://www.bip.lowicz.eu/bip/Uchwaly_Rady_Miejskiej,13

Dodaj komentarz