fbpx

List do Pana Burmistrza i Pana Wiceburmistrza Łowicza dotyczący planu realizacji obietnic wyborczych.

Na skrzynki pocztowe Panów Burmistrza Łowicza – Krzysztofa Jana Kalińskiego i Pana Wiceburmistrza Łowicza – Pana Mariusza Siewiery przesłałem dzisiaj list z pytaniami o wstępne plany związane z realizacją obietnic wyborczych, jakie obydwaj Panowie – wtedy jako kandydaci na stanowisko burmistrza – złożyli w trakcie ubiegłorocznej kampanii samorządowej.

Treść listu:

Szanowni Panowie,

jestem niezwiązanym z żadną partią polityczną mieszkańcem Łowicza, Waszym wyborcą, a także autorem strony internetowej „burmistrzlowicza.pl” i fanpaga FB „Projekt Burmistrz Łowicza”. W trakcie ubiegłorocznej samorządowej kampanii wyborczej kilkukrotnie informowałem sztaby wyborcze: kim jestem i jakie są cele stworzonego przeze mnie Projektu. Obecnie, już po zakończeniu kampanii wyborczej skupiam swoją działalność na zbieraniu informacji o realizacji obietnic wyborczych.

Minęło już ponad 60 dni od rozpoczęcia nowej, tym razem 5-letniej kadencji władz samorządowych naszego miasta i Panów na stanowiskach Burmistrza i Wiceburmistrza Łowicza. Moim zdaniem to dobry moment, żeby zadać pytania o plany dotyczące obietnic złożonych mieszkańcom Łowicza w trakcie kampanii wyborczej:

  • realizacja których punktów z Waszych programów wyborczych będzie dla Panów priorytetowa?
  • czy opracowano lub planujecie Panowie opracowanie planu realizacji obietnic wyborczych w trakcie całej 5-letniej kadencji? To według mnie ważne szczególnie w kontekście punktów wyborczych, których realizacja będzie wieloetapowa (np. utworzenie Centrum Usług Społecznych, rewitalizacja ul. Zduńskiej i Starego Miasta).
  • czy będziecie Panowie realizowali postulaty wyborcze Pana Mariusza Siewiery, dot. m.in. darmowej komunikacji miejskiej i likwidacji strefy płatnego parkowania?

Z góry dziękuję za odpowiedzi. Wierzę, że poprzez pełną transparentność wzmacniajmy idee obywatelskości i zaufania do władz samorządowych!

O odpowiedzi na list poinformuję na stronie internetowej Projektu Burmistrz Łowicza oraz na fanpagu FB.

Dodaj komentarz