fbpx

Przypomnienie obietnic wyborczych Pana Burmistrza Krzysztofa Kalińskiego i Pana Wiceburmistrza Mariusza Siewiery

Obietnice Pana Burmistrza Krzysztofa Kalińskiego z kampanii wyborczej:

 1. Utworzenie CUS – Centrum Usług Społecznych w budynku Kaliskiej 5 dla stowarzyszeń, z opieka prawną, salami konferencyjnymi, z dofinansowaniem zewnętrznym (Centrum Kaliska 5)
 2. Ułatwienie aplikowania i rozliczania dotacji miejskich – opieka merytoryczna, referat ds. Organizacji Społecznych
 3. Nowe pakiety korzyści dla seniorów (rozszerzenie oferty Łowickiej Karty Seniora)
 4. Utworzenie Społecznej Rady Seniorów
 5. Wzrost środków na organizacje pozarządowe i oddolne inicjatywy obywatelskie
 6. Konkurs „Sportowe Minigranty” (do 3000 zł na oddolne projekty sportowe)
 7. Kontynuacja realizacji Budżetu Obywatelskiego z nowym regulaminem i systemem informatycznym, usprawnienie jego funkcjonowania i realizacji zwycięskich zadań
 8. Przyjazne Urzędy – wysoka jakość obsługi, minimalizacja formalności
 9. „ŁOK-Dziedziniec” – zagospodarowanie dziedzińca Łowickiego Ośrodka Kultury (nowa nawierzchnia, trawniki i miejsca dla rodzin z dziećmi, dekoracyjne oświetlenie dziedzińca, miejsca do siedzenia (stylizowana infrastruktura), nowe murale
 10. Plebiscyt na „Łosobowość Roku” – nagradzanie osób wyróżniających się swoją aktywnością, charyzmą, zaangażowaniem dla Łowicza i ziemi łowickiej
 11. „Łowicka skrzynia pomysłów” – przyjmowanie listów/propozycji Łowiczan dotyczących miasta
 12. Osiedlowe Centra Rekreacji – miejsca z altaną, stolikami, grillem w każdej dzielnicy
 13. Zwiększenie budżetów Rad Osiedlowych
 14. Konsultacje artystów występujących na imprezach miejskich
 15. Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych
 16. Wysoki poziom edukacji dostosowany do zmieniających się warunków na rynku pracy
 17. Cykl imprez w sezonie letnim: koncert hiphopowy w każdym miesiącu, imprezy na plaży miejskiej „Beach Party”, „Łooparty”, festiwali DJ, Kino Letnie na plaży, Kino Samochodowe na parkingu za ratuszem
 18. Nowe murale w przestrzeni miejskiej (kamienica Tkaczew 13, przepompownia przy ul. Piłsudskiego), współpraca z wybitnymi artystami street-art
 19. „Sportowo-odlotowe Wakacje” – wakacyjny cykl aktywnych imprez dla różnych grup wiekowych na obiektach OSiR (turnieje różnych dyscyplin, treningi z gwiazdami sportu, wykorzystanie plaży, orlików, przestrzeni obu rynków,
 20. Profilaktyka przeciwalkoholowa i przeciwnarkotykowa (walka z dopalaczami)
 21. Utworzenie „Centrum Harcerzy Łowickich” w budynku dawnego Gimnazjum nr 1
 22. Konsultacje medyczne i żywieniowe w szkołach
 23. Owoce od łowickich sadowników w szkołach
 24. Utworzenie nowych sekcji sportowych – boks, siatkówka, kulturystyka i fitness oraz kontynuacja wsparcia finansowo – organizacyjnego istniejących klubów sportowych.
 25. Utworzenie nowych sekcji kulturalnych – taniec towarzyski, teatr, joga (konsultacje ze społeczeństwem – czego oczekują)
 26. Katalog pracy dla młodych – we współpracy z łowickimi przedsiębiorcami
 27. Wakacyjna Giełda Pracy – oferty pracy na wakacje
 28. Zwiększenie atrakcyjności parków i przestrzeni miejskich – siłownie kalisteniczne, instalacja nowych atrakcji miejskich tj. hamaki miejskie, altany w Parku Błonie i nad Bzurą
 29. Modernizacja i rozbudowa skateparku
 30. „Bon żłobkowy” – comiesięczne wsparcie finansowe dla rodziców, którzy chcieliby posłać dzieci do żłobka prywatnego
 31. Przewijaki w instytucjach miejskich
 32. Modernizacja miejskich placów zabaw – w tym gruntowny remont placów w Parku Błonie
 33. Termomodernizacja i remont przedszkoli z dofinansowaniem
 34. Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach
 35. Realizacja programu Mieszkanie +
 36. Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych, budowa nowych bloków
 37. Bezpłatna opieka prawna dla rodzin
 38. Program aktywizacji zawodowej młodych matek
 39. Cykl zajęć edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i rodziców
 40. Zwiększenie oferty kulturalnej dla dzieci i rodziców
 41. Kontynuacja programu łowickiego „becikowego” (1000 zł na narodzone dziecko)
 42. Edukacja ekologiczna najmłodszych w szkołach połączona z zajęciami praktycznymi (w tym również wycieczki do Parków Narodowych, Krajobrazowych, Rezerwatów, a także edukacyjne wycieczki do Oczyszczalni, Ujęć wody, schroniska itp.)
 43. Rozwój programu „Misja-Emisja” – wymiana starych pieców domowych z dofinansowaniem zewnętrznym
 44. Nowoczesna i dostosowana do potrzeb komunikacja miejska (rozkład jazdy MZK zgodny ze strategicznymi dla Łowiczan pociągami rozkładu PKP)
 45. „Moje drzewo” – program, w którym mieszkańcy będą mogli posadzić swoje imienne drzewo wpisane do ewidencji roślinności na lata dla potomnych
 46. „Rowerowe łódzkie” – system rowerów miejskich
 47. Współpraca z ZK w Łowiczu w zakresie oczyszczania lasów i okolic zbiorników wodnych
 48. Rozwój sieci gazowniczej, wsparcie finansowe przyłączy gazowych
 49. Solarne punkty ładowania telefonów
 50. Instalacja budek lęgowych w Parku Błonie dla ptaków Jerzyków Zwyczajnych – naturalny sposób na walkę z komarami w sezonie letnim
 51. Aplikowanie o środki na wykorzystanie wód geotermalnych w Łowiczu
 52. Nowoczesne targowisko miejskie z zadaszonymi wiatami, systemami odprowadzania wody, ogrodzeniem, wjazdami, chodnikami i oświetleniem
 53. Nowoczesna sala widowiskowa w systemie pasywnym (zastosowanie szeregu systemów czerpania z odnawialnych źródeł energii) z dofinansowaniem zewnętrznym (Centrum Kaliska 5)
 54. Nowoczesny kompleks basenowy z dofinansowaniem zewnętrznym (Centrum Kaliska 5)
 55. Modernizacja budynku Pelikana Łowicz, zagospodarowanie terenu przyległego
 56. Nowoczesne zaplecze szatniowe przy OSiR nr 1 (nowy „pawilon”)
 57. Wymiana oświetlenia miejskiego na nowoczesne, żywotne i energooszczędne ledowe
 58. E-Sekretariat w Urzędzie Miejskim (elektroniczne śledzenie postępu zgłaszanych spraw, skrzynka podawcza, wyższa sprawność i efektywność pracy urzędników)
 59. Inteligentne światła na skrzyżowaniu ul. Łęczyckiej z DK14
 60. Aplikacja turystyczna (Android i iOS) o Łowiczu i Ziemi Łowickiej
 61. Multimedialne przedszkola i szkoły – nowoczesne wyposażenie multimedialne, jak projektory, pracownie komputerowe, tablice interaktywne, szybka sieć WI-FI
 62. Nowoczesna Biblioteka Miejska w budynku dawnego Gimnazjum nr 1 z dofinansowaniem zewnętrznym
 63. Wdrażanie nowej, wysokiej jakości we wszystkich działaniach prowadzonych przez Miasto Łowicz, czerpanie wzorców z wielkich miast
 64. Program grantów finansowych dla twórców ludowych
 65. Wspieranie wydawnictw historycznych dotyczących Łowicza i ziemi łowickiej
 66. Ścisła współpraca z PTTK o. w Łowiczu, a także z Muzeum w Łowiczu, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Pałacem w Walewicach
 67. Opracowanie spójnej strategii turystycznej na linii Łowicz-Powiat Łowicki
 68. Stałe skomunikowanie transportowo-turystyczne Łowicza, Arkadii, Nieborowa, Walewic, Sromowa i Maurzyc
 69. Utworzenie miejskiego systemu tablic informacji o zabytkach
 70. Zaproponowanie utworzenia Galerii Łowickiego Wehikułu Czasu w przestrzeni miejskiej
 71. Utworzenie metalowych makiet Starego i Nowego Rynku z ryciny Brauna wraz z informacjami dla osób niewidomych
 72. Utworzenie ławki historycznej z rzeźbą Józefa Chełmońskiego
 73. Promowanie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w mediach ogólnopolskich i bezpośrednio docierając do potencjalnych inwestorów
 74. Promocja atrakcji turystycznych w telewizyjnych programach krajoznawczych
 75. Promocja miasta i powiatu w ogólnopolskich wydawnictwach turystycznych
 76. Udział znanych Łowiczan w kampaniach promocyjnych
 77. Zapewnienie aktywnego, dobrze wyposażonego Punktu Informacji Turystycznej prowadzonego przez przewodników PTTK w Łowiczu
 78. Współpraca z renomowanymi agencjami PR
 79. Zapraszanie popularnych youtuberów i kanałów Youtube do działań promocyjnych, jak np. „Historia bez Cenzury”
 80. Angażowanie patronatów mediów ogólnopolskich nad imprezami miejskimi
 81. „Pyza w mieście” – seria małych figurek metalowych przedstawiających łowicką Pyzę w różnych lokalizacjach w mieście (na wzór wrocławskich krasnali)
 82. Nowe „witacze” na wjazdach do miasta
 83. Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych
 84. Przejścia dla pieszych przed szkołami na tzw. „garbach”
 85. Zatoczki parkingowe przy szkołach do sprawnego i bezpiecznego dowożenia dzieci
 86. Aktywne przejścia dla pieszych przy szkołach (sygnalizacja STOP)
 87. Przejścia dla pieszych przy szkołach na progach najazdowych
 88. Dodatkowe piesze patrole Policji w parkach
 89. Zwiększenie liczby kamer monitoringu miejskiego
 90. Rozwój monitoringów w szkołach
 91. System AED (defibrylatory) w każdej szkole i instytucji miejskiej
 92. Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną i Ochotniczym Ratownictwem Wodnym – szkolenia dla strażaków i ratowników, nowoczesne wyposażenie
 93. Stworzenie bezpiecznego kąpieliska miejskiego
 94. Utworzenie przejścia z sygnalizacją świetlną na ul. Bolimowskiej
 95. Zwiększenie udziału rond w systemie drogowym – w tym budowa ronda na skrzyżowaniu Starorzecza z ul. Mostową
 96. Rozszerzenie oferty inwestycyjnej w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 97. Utrzymanie i rozszerzenie ulg dla przedsiębiorców ( Pomoc Regionalna i Pomoc de minimis
 98. Pomoc prawna, organizacyjna dla przedsiębiorców prowadzona przez funkcjonujący miejski Wydział Obsługi Przedsiębiorców
 99. Dostosowanie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego do potrzeb biznesu
 100. Rewitalizacja Starego Miasta
 101. Rewitalizacja ulicy Zduńskiej
 102. Rewitalizacja ulicy Podrzecznej (od Browarnej do Starego Rynku)
 103. Renowacja dziedzińca ratusza miejskiego
 104. Renowacja przejścia przez „kamienicę napoleońską”
 105. Renowacja zabytkowych kamienic będących w zasobach ZGM – np. kamienicy Tkaczew 13
 106. Program wsparcia remontowego – miejski program dotacji służący remontom elewacji kamienic w centrum miasta
 107. Budowa wiaduktu drogowego i dróg dojazdowych przy wsparciu PKP PLK z dużym dofinansowaniem
 108. Budowa tunelu pod torami na ul. Mostowej przy wsparciu PKP PLK
 109. Modernizacja dróg osiedlowych, budowa nowych chodników (szczególnie w miejscu istniejących ścieżek)
 110. Budowa ulicy Dmowskiego (od Kaliskiej do Klickiego)
 111. Przedłużenie Starorzecza
 112. Budowa urokliwej kładki pieszo-rowerowej przez Bzurę z plaży na Blich z dojazdami
 113. Budowa nawierzchni dróg i chodników na osiedlach
 114. Remont mostu w ul. Mostowej„Plaża Level Up!” – kompleksowe zagospodarowanie plaży miejskiej – parasole, altany, miejsce na ognisko, toalety, nowa warstwa drobnego piasku, nowy pomost, elementy dekoracyjne, ławki, stylizowane stoliki z palet, podjazd dla osób niepełnosprawnych
 115. Całoroczny, spójny z gminami ościennymi i sąsiednimi miastami Kalendarz Kulturalny z nowymi wydarzeniami odpowiadającymi oczekiwaniom mieszkańców
 116. „Beach Party” – wakacyjna, codwutygodniowa impreza taneczna na plaży
 117. „Disco Fest!” – Ogólnopolski Festiwal Disco Polo we współpracy ze Starostwem
 118. Cykl koncertów w Łowickim Ośrodku Kultury Cykliczne Dancingi dla seniorów
 119. „Kabareton Łowicki” – cykl spotkań z kabaretami (ŁOK, OSiR)
 120. „Hip Hop non-stop!” – cykl koncertów hiphopowych dla młodzieży
 121. „Łooparty” – kontynuacja imprez tanecznych dla młodzieży
 122. „Bal w trampkach” – reaktywacja bali charytatywnych
 123. Kontynuacja obecnie realizowanych cyklicznie imprez i ich rozwój (Dni Łowicza, Księżackie Jadło, Choinka Miejska, Ł Festiwal, Boże Ciało, Biesiada Księżacka, Holi Festival, Festiwal Foodtrucków)
 124. Zawody balonowe w ramach ogólnopolskiej ligi
 125. „Siatkarskie Gwiazdy na Gwiazdkę”
 126. „Slum Dunk Contest” – ogólnopolski konkurs wsadów do kosza
 127. Rozwój programu „Małe Granty” (wspieranie oddolnych projektów kulturalnych)

Główne postulaty Pana Wiceburmistrza Mariusza Siwiery z kampanii wyborczej. 

 • sprzedaż mieszkań komunalnych z bonifikatą,
 • stworzenie programu ułatwiającego nabywanie gruntów w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
 • powstanie domu opieki dziennej dla seniorów oraz Łowickiej Karty Mieszkańca, która osobom rozliczających PIT w Łowiczu ma dawać szereg ulg i przywilejów;
 • darmowa komunikacja miejska,
 • likwidacja strefy płatnego parkowania,
 • unowocześnienie targowiska oraz
 • uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych nad Bzurą.
 • budowa obwodnic dla Zatorza, Przedmieścia i Górek
 • brak tirów w centrum miasta.

Dodaj komentarz